Rozwój wymaga wartości

Na nasze połączenia klejowe składa się wiele elementów

Postępująca globalizacja stwarza również firmie Lohmann wiele obiecujących możliwości. Możliwości, które chcemy aktywnie wykorzystać. Grupa Lohmann ma do tego najlepsze warunki: 165-letnią tradycję, sprawdzone połączenia klejowe oraz pracowników postępujących zgodnie z jasno określonymi wartościami.

IMG_Linkbild_Werte_Accountability_376x140.jpg

Odpowiedzialność

Wyróżnia nas dotrzymywanie zobowiązań i niezawodność. Podstawą tego jest swoboda w podejmowaniu śmiałych i kompetentnych decyzji. Odpowiedzialność każdego pracownika jest podstawową zasadą naszego działania. Nie tylko mówimy o odpowiedzialności, ale i postępujemy odpowiedzialnie.

IMG_Linkbild_Werte_Entrepreneurship_376x140.jpg

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość jest warunkiem stałego rozwoju. Wspieramy gotowość do podejmowania ryzyka, gotowość do pracy oraz inicjatywy naszych pracowników. Strategiczne myślenie i chęć podążania nowymi ścieżkami są integralną częścią naszej firmy na wszystkich jej poziomach.

IMG_Linkbild_Werte_Global Thinking_376x140.jpg

Myślenie w skali globalnej

Postrzegamy świat jako sieć. Kontakty i interesy na całym świecie zapewniają rozwój i konkurencyjność naszej grupy. Uwzględniamy zawsze globalne tendencje rozwoju, nawet gdy działamy lokalnie. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów na całym świecie i wspieramy międzykulturową współpracę w międzynarodowych zespołach. 

IMG_Linkbild_Werte_Performance_376x140.jpg

Wydajność

Wysoka motywacja naszych pracowników zapewnia efektywność firmy i decyduje o jej konkurencyjności. Konsekwentnie dążymy do realizacji ambitnych celów i generujemy rozwiązania zorientowane na wartość dodaną. Należy do tego przejrzysta i jasna komunikacja.

IMG_Linkbild_Werte_Trust_376x140.jpg

Zaufanie

Zaufanie jest podstawą kreatywnej i przyszłościowej pracy. Sukces możemy osiągnąć wyłącznie jako zespół, dlatego Lohmann wyznaje zasadę otwartości i tolerancji. Otwarcie wyrażamy swoje zdanie, udzielamy szczegółowych informacji i wspieramy otwarte myślenie i działanie. Pielęgnujemy współpracę w oparciu o zaufanie ze wszystkimi grupami interesu. 

20.07.2017